Tổ hợp cách chơi

Loại Cách chơi Giải thích cách chơi Ví dụ
Giá trị Giá trị Chọn 1 số cụ thể ( tổng điểm của 3 viên xúc xắc) để đặt cược, tổng điểm bằng với số đã chọn là trúng thưởng VD: đặt cươc 5, kết quả mở thưởng là 113, tổng điểm là 5 sẽ trúng thưởng ( bao gồm 3 số lặp lại)
Bộ 3 đồng nhất Bộ 3 bất kỳ Đặt cược tất cả nhưng bộ 3 đồng nhất giống nhau (111,222,333,444,555,666), mở thưởng bất cứ 3 số nào cũng là trúng thưởng. VD: đặt cươc 111, mở thưởng 111,tức là trúng thưởng
Bộ 3 đồng nhất Bộ 3 cụ thể đặt cược cược kết quả là bộ 3 đồng nhất cụ thể 111,222,333,444,555, 666, nếu kết quả ra số đã chọn tức là trúng thưởng VD: đặt cươc 111, mở thưởng 111,tức là trúng thưởng
Bộ đôi đồng nhất Bộ đôi đồng nhất chọn ít nhất 1 cặp số giống nhau từ 11 ~ 66, nếu kết quả xuất hiện cặp số đã chọn, không phân biệt thứ tự của xúc xắc VD: Đặt cược 11, mở thưởng 112, 121, 211 ( không phân biệt thứ tự), tức là trúng thưởng ( bao gồm 3 số lặp lại)
Cược cặp Cược cặp từ 15 tổ hợp số chọn ra ít nhất 1 cặp số, kết quả mở thưởng bao gồm cặp số đã chọn thì trúng thưởng VD: đặt cươc 12, kết quả mở thưởng là 124 ( không phân biệt thứ tự), tức là trúng thưởng
Cược số Cược số(Đặc biệt) Chọn ít nhất 1 số từ 1~6, số đã chọn xuất hiện 1 lần sau mở thưởng, tỷ lệ trúng thưởng sẽ phụ thuộc vào số lần xuất hiện của số đó trong kết quả quay VD: đặt cươc số 1, kết quả mở thưởng là 123 sẽ trúng thưởng 1 lần, kết quả mở thưởng là 112 sẽ trúng thưởng 2 lần, kết quả mở thưởng là 111 sẽ trúng thưởng 3 lần.
Đặc biệt Tài xỉu Tài:Tổng số điểm của 3 viên xúc xắc là 11 đến 17 điểm Cược ( tài), kết quả là 256, tổng điểm là 13 ( tài), sẽ trúng thưởng ( không bao gồm các số lặp lại)
Đặc biệt Tài xỉu Xỉu: Tổng số điểm của 3 viên xúc xắc là 4 đến 10 điểm Cược ( xỉu), kết quả là 135, tổng điểm là 9 (Xỉu), sẽ trúng thường ( không bao gồm các số lặp lại)
Đặc biệt Chẵn lẻ Chẵn:Tổng số điểm của 3 viên xúc xắc là số chẳn Cược (chẵn), kết quả mở thưởng là 156, tổng điểm là 12 ( số chẵn), sẽ trúng thưởng ( không bao gồm các số lặp lại)
Đặc biệt Chẵn lẻ Lẻ:Tổng số điểm của 3 viên xúc xắc là số lẻ Cược (lẻ), kết quả mở thưởng là 335, tổng điểm là 11 ( số lẻ), sẽ trúng thưởng ( không bao gồm các số lặp lại)